معنی و ترجمه کلمه cash on delivery (c.o.d.) به فارسی cash on delivery (c.o.d.) یعنی چه

cash on delivery (c.o.d.)


پرداخت هنگام تحويل
بازرگانى : فروش نقدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها