معنی و ترجمه کلمه cash with order به فارسی cash with order یعنی چه

cash with order


پول نقد همراه سفارش
بازرگانى : پرداخت به موقع


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها