معنی و ترجمه کلمه cash به فارسی cash یعنی چه

cash


نقد کردن ،پول رايج ،چک ،حواله پستى ،اسکناس ،نقدى ،پول نقد،وصول کردن ،نقدکردن ،دريافت کردن ،صندوق پول ،پول خرد
قانون ـ فقه : نقد،تلگرافى يا بانکى
بازرگانى : نقد کردن ،پول نقد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها