معنی و ترجمه کلمه cast iron (c.i.) به فارسی cast iron (c.i.) یعنی چه

cast iron (c.i.)


معمارى : چدن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها