معنی و ترجمه کلمه castellated به فارسی castellated یعنی چه

castellated


قلعه دار،دژ مانند

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها