معنی و ترجمه کلمه casting به فارسی casting یعنی چه

casting


ريخته گى ،روش قلاب اندازى( ماهيگيرى)،ريخته گرى( شيشه سازى)،چدن ريزى ،ريخته گرى ،(بسايرمعانى cast مراجعه شود)
علوم مهندسى : قطعه ريخته گى
عمران : ريختن فلز مذاب به داخل قالب
معمارى : ريخته گرى
شيمى : ريخته گرىورزش : روش قلاب اندازى
علوم هوايى : ريخته گرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده