معنی و ترجمه کلمه casual poor به فارسی casual poor یعنی چه

casual poor


کسيکه گاه گاهى نيازمند اعانه ميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها