معنی و ترجمه کلمه cat به فارسی cat یعنی چه

cat


گربه ،شلاق زدن ،قى کردن ،شلاق لنگربرداشتن
کامپيوتر : Computer Axial Tomography --> Computer Assisted Training
علوم دريايى : اويختن لنگر


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها