معنی و ترجمه کلمه catalectic به فارسی catalectic یعنی چه

catalectic


يک هجاکم دراخرين وتد،يک سبب کم دراخر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها