معنی و ترجمه کلمه catalytic hydrogenation به فارسی catalytic hydrogenation یعنی چه

catalytic hydrogenation


شيمى : هيدروژن دار کردن کاتاليزورى هيدروژن دار شدن کاتاليزورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها