معنی و ترجمه کلمه catapult به فارسی catapult یعنی چه

catapult


فلاخن ،سنگ قلاب ،سنگ انداز،هرجسمى که داراى خاصيت فنرى بوده وبراى پرتاب اجسام بکار ميرود،منجنيق انداختن ،بامنجنيق پرت کردن ،منجنيق
علوم نظامى : اژدرانداز پرتاب کننده
علوم دريايى : فلاخن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها