معنی و ترجمه کلمه catch-penny به فارسی catch-penny یعنی چه

catch-penny


قانون ـ فقه : قابل تبديل به پول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها