معنی و ترجمه کلمه catch به فارسی catch یعنی چه

catch


بل گيرى ،رسيدن به نفر جلو،کشتى کج ،بازى دستش ده ،بل گرفتن دخول پارو در اب ،مانوردادن روى موج و رانده شدن موج سوار بطرف ساحل ،نيروى اوليه بازوى شناگر در شروع حرکت ماهى گرفتن ،از هوا گرفتن ،بدست اوردن ،جلب کردن ،درک کردن ،فهميدن ،دچار شدن به ،عمل گرفتن،اخذ،دستگيره ،لغت چشمگير،شعار
ورزش : گرفتن
علوم دريايى : پارو به اب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها