معنی و ترجمه کلمه catchall به فارسی catchall یعنی چه

catchall


ظرف يامخزن اشياءگوناگون( مثل سبد ياگنجه)،هزاربيشه ،بخشى که شامل مواد مختلف وبدون دسته بندى باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها