معنی و ترجمه کلمه catching به فارسی catching یعنی چه

catching


واگير،فريبنده ،جاذب
ورزش : در اختيار گرفتن توپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها