معنی و ترجمه کلمه categorically به فارسی categorically یعنی چه

categorically


بطور قاطع يا قطعى ،مطلقا`

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها