معنی و ترجمه کلمه cathedral به فارسی cathedral یعنی چه

cathedral


کليساى جامع
علوم هوايى : تمايل نوک بالهاى هواپيما به طرف پايين نسبت به ريشه بالها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها