معنی و ترجمه کلمه cathode border به فارسی cathode border یعنی چه

cathode border


الکترونيک : مرز کاتد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها