معنی و ترجمه کلمه cathode border به فارسی cathode border یعنی چه

cathode border


الکترونيک : مرز کاتد

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها