معنی و ترجمه کلمه cathode dark space به فارسی cathode dark space یعنی چه

cathode dark space


الکترونيک : فضاى تاريک کاتد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها