معنی و ترجمه کلمه cathode protection به فارسی cathode protection یعنی چه

cathode protection


علوم هوايى : حفاظت کاتدى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها