معنی و ترجمه کلمه cathode rays به فارسی cathode rays یعنی چه

cathode rays


الکترونيک : اشعه کاتدى
شيمى : پرتو کاتدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها