معنی و ترجمه کلمه cathode sputtering به فارسی cathode sputtering یعنی چه

cathode sputtering


الکترونيک : کاتد پرانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها