معنی و ترجمه کلمه cathode sputtering به فارسی cathode sputtering یعنی چه

cathode sputtering


الکترونيک : کاتد پرانى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها