معنی و ترجمه کلمه cathode-ray oscillograph به فارسی cathode-ray oscillograph یعنی چه

cathode-ray oscillograph


علوم مهندسى : موج نگار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها