معنی و ترجمه کلمه cathodic pickling به فارسی cathodic pickling یعنی چه

cathodic pickling


شيمى : قطعه شوى کاتدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها