معنی و ترجمه کلمه cathodic به فارسی cathodic یعنی چه

cathodic


(فيزيک )وابسته به قطب منفى ياکاتد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها