معنی و ترجمه کلمه cattage key people به فارسی cattage key people یعنی چه

cattage key people


کامپيوتر : افرادى که در خانه کار مى کنند و کار را از طريق سيستم هاى مخابراتى فلاپى ديسک يا ساير وسايل به شرکت ارسال مى دارند

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها