معنی و ترجمه کلمه catting pendant به فارسی catting pendant یعنی چه

catting pendant


بند اويز
علوم دريايى : بند اويز لنگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها