معنی و ترجمه کلمه caudle به فارسی caudle یعنی چه

caudle


يکجورنوشابه گرم ومقوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها