معنی و ترجمه کلمه caulker به فارسی caulker یعنی چه

caulker


درزگير کشتى ،بتونه کار

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها