معنی و ترجمه کلمه causation به فارسی causation یعنی چه

causation


تسبيب ،ايجاب ،سبب ،نسب ميان علت ومعلول
قانون ـ فقه : سببيت
روانشناسى : عليت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها