معنی و ترجمه کلمه causes of inheritance به فارسی causes of inheritance یعنی چه

causes of inheritance


قانون ـ فقه : موجبات ارث

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها