معنی و ترجمه کلمه cavalletto به فارسی cavalletto یعنی چه

cavalletto


ورزش : تير پرش در تمرين با اسب

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها