معنی و ترجمه کلمه cavalry unit به فارسی cavalry unit یعنی چه

cavalry unit


يکان سوار نظام
علوم نظامى : يکان سوار زرهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها