معنی و ترجمه کلمه cave به فارسی cave یعنی چه

cave


کاو،مقعر،مجوف کردن ،درغارجادادن ،حفر کردن ،فرو ريختن
معمارى : شکفت
زيست شناسى : غار
علوم نظامى : زاغه مهمات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها