معنی و ترجمه کلمه caveat subscriptor به فارسی caveat subscriptor یعنی چه

caveat subscriptor


اخطار به عضو،اخطار به مشترک
بازرگانى : مسئوليت به عهده عضو ميباشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها