معنی و ترجمه کلمه cay به فارسی cay یعنی چه

cay


)=kay(تخته سنگ ساحلى درجزيره ،ساحل مرجانى ياشنى درجزيره ،جزيره کوچک

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها