معنی و ترجمه کلمه ceiling construction به فارسی ceiling construction یعنی چه

ceiling construction


معمارى : سقف سازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها