معنی و ترجمه کلمه celestial equator به فارسی celestial equator یعنی چه

celestial equator


استواى اسمانى ،استواى عالم ،معدل النهار،استواى نجومى
نجوم : معدالنهار
علوم نظامى : استواى سماوى
علوم دريايى : استواى سماوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها