معنی و ترجمه کلمه celestial guidance به فارسی celestial guidance یعنی چه

celestial guidance


سيستم هدايت نجومى موشک
علوم نظامى : هدايت موشک يا قمر مصنوعى با استفاده از صور فلکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها