معنی و ترجمه کلمه celestial horizon به فارسی celestial horizon یعنی چه

celestial horizon


افق نجومى
علوم نظامى : افق سماوى
علوم دريايى : افق سماوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها