معنی و ترجمه کلمه celestial triangle به فارسی celestial triangle یعنی چه

celestial triangle


علوم دريايى : - astronomical traingle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها