معنی و ترجمه کلمه celestrial bodies به فارسی celestrial bodies یعنی چه

celestrial bodies


اجرام اسمانى
نجوم : اجرام سماوى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها