معنی و ترجمه کلمه celestrial body به فارسی celestrial body یعنی چه

celestrial body


جسم اسمانى ،جسم سماوى ،جرم اسمانى
نجوم : جرم سماوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها