معنی و ترجمه کلمه cell protection به فارسی cell protection یعنی چه

cell protection


کامپيوتر : حفاظت سل


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها