معنی و ترجمه کلمه cell tester به فارسی cell tester یعنی چه

cell tester


ازمايشگر باطرى
علوم مهندسى : تستر باطرى
الکترونيک : ولت سنج باترى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها