معنی و ترجمه کلمه cell به فارسی cell یعنی چه

cell


سل ،ظرف نمونه ،زندان انفرادى ،باطرى ،پيل ،زندان تکى ،سلول يکنفرى ،حفره ،سلول ،ياخته
علوم مهندسى : المان
کامپيوتر : خانه
الکترونيک : پيل
قانون ـ فقه : زندان انفرادى
شيمى : سلول
روانشناسى : خا نه جدول
علوم هوايى : جزء اصلى باطرى
علوم نظامى : خانه باطرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها