معنی و ترجمه کلمه cellar به فارسی cellar یعنی چه

cellar


زيرزمين ،سرداب ،انبار،جاى شراب انداختن ،گودال سرچاه ،پيش چاه
عمران : زيرزمينى
معمارى : سرداب
ورزش : نفر اخر

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها