معنی و ترجمه کلمه cellulose acetate به فارسی cellulose acetate یعنی چه

cellulose acetate


علوم هوايى : ترموپلاستيکى متشکل از سلولز و اسيداستيک که در ابريشم هاى مصنوعى فيلم لاک الکل و غيره بکار ميرود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها