معنی و ترجمه کلمه cellulosic به فارسی cellulosic یعنی چه

cellulosic


وابسته بسلولز،ساخته شده از سلول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها