معنی و ترجمه کلمه center circle به فارسی center circle یعنی چه

center circle


دايره وسط زمين
ورزش : دايره ميانى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها